Blivande ärkebiskopar utfrågas !!

Läser om utfrågningen av kandidaterna till ärkebiskopsämbetet och blir  förtvivlad, ledsen, upprörd, arg och vet inte vad i protest mot den  bortförklaring och uttunning av evangeliet som favoritkandidaten  Antjé Jackelén presterar. Känns ungefär som att den som tror minst  får mest applåder. Låt mig förklara.

Hon är övertygad om att kristen tro  och Islam ber till samma gud. Då måste  Gud vara mycket ombytlig. I bergspredikan  Matt 5:43 Ni skall älska era fiender  och be för dem som förföljer er.  Cirka  600  år senare  säger  ”samme” Gud i Koranen  Sura  5  De  som förnekar Gud skall korsfästas  och dödas – lemmar avhuggas korsvis  etc. Och om det är samme Gud  varför skall då den som konverterar från Islam till  kristen tro  avrättas ?

Vidare  påstår hon att Bibeln inte är en samling sanningar och att Jesus har sagt att han är sanningen men han  har aldrig sagt att han är den enda sanningen – då har hon väl missat  Joh 14 vers  6 där Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Vidare  påstår hon att jungfrufödelsen är en mytologisk bild för att visa  på det omöjliga. Hur vet hon det ? Vem har rätten att tolka texterna  och bestämma vad som är verkligt och vad som är fantasi ? Hur är  det med korsfästelsen  och uppståndelsen – var  finns de händelserna på skalan ?  Paulus säger  att om inte uppståndelsen finns  i vår tro så är hela vår tro meningslös. Skulle Gud vara så begränsad i sin makt att han inte kunde välja  jungfrufödelsen som en väg till mänskligheten?

Och så blir det en liten gnutta härskarteknik. Det är bara fundamentalisterna som inte vill ha  en religionsdialog.  Det  luktar lite  om ordet fundamentalister. Det är dom som inte har kommit så långt i sitt tänkande  som vi som vet. Men jag vet att river man undan fundamenten så ramlar hela  kåken ihop och den katastrofen  vill jag inte vara med om.

Hur stora får vi människor bli?  Kanske är det mera klädsamt med lite ödmjuk vardagstro på en Gud som älskar, bryr sig  och visar det genom att ha valt sina egna vägar in till  vår verklighet.

Jag tror på Gud Fader allsmäktig…. och på Jesus Kristus Guds enfödde Son, vår Herre.. och den Helige  Ande….  och ber om mer av den Anden  i Kyrka, samhälle  och enskilda människor-