Sveriges konstigaste val…..eller ?????

MLARKU~3

Det drar ihop sig till ett  nytt val – kyrkovalet nu den 15 september.  Jag försökte leta rätt på en kyrkbild  med en  kyrka  som representerade Svenska kyrkan och hittade då  min bild på Ore kyrka  i Furudal  i  Dalarna  där vi bodde  några år.  Låt bilden bara stå där  och påminna om hur  många av våra kyrkor ser ut.

Nu skall det alltså bli kyrkoval  för alla  de grupper  som skall vara med och styra kyrkans arbete runtom i landet.  Samfundsminister  Stefan Attefall  skriver i  Dagen  om det märkliga förhållandet  att kyrkan fortfarande inte är  fri. Politiska partier skall vara med  och bestämma  vad man gör  i våra kyrkor. S och C  och Sd har rent politiskt utnämnda grupper som gör  anspråk  på att få vara med och styra kyrkan. Det är ju nästan som när en minister för länge  sen drömde  om att åstadkomma  Kungliga Salighetsverket Kyrkan  som en av de många myndigheterna i samhället. Och därmed också styrd av statsmakten  och ofarlig som kyrka.

Det får gärna vara folk ur alla partier  som är med i kyrkliga sammanhang som enskilda medlemmar – men absolut inte  som en partipolitisk grupp. Jag förutsätter att de  människor som väljs in i kyrkliga råd  och styrelser åtminstone har en tro på det budskap  som kyrkan har att ge.

Margareta  Winberg  säger sig vara ateist  men kandiderar ändå  i  kyrkovalet  och menar att det är vettigt och bra för  kyrkan. Samhället skall vara sekulärt  och då kanske  det är meningen att kyrkan också skall bli det. Bara finnas  till som nån sorts trivsel  och trygghetsfaktor och kanske med i krisgruppen  när det blir  ond bråd död  och annat.

Skall man vara med och styra  arbetet i kyrkan så måste man ju ha erfarenhet av kärnan i kyrkans tro   och bejaka den. Med politisk styrning får ju inte ens präster  och biskopar vara med i ledningen.

Kyrkan har ett budskap  om tro  och liv. Konsekvens för  den enskilda människan att få leva ett meningsfyllt liv. Bli befriad från skuld.  Få lära sig att gå kärlekens väg ( betydligt större än sharialagstiftning) Få  uppleva att det finns en Gud  som faktiskt bryr sig om sin skapelse  och vill  den väl.  Få dela  den välsignelsen  till alla  människor. LEVA LIVET MED STORT L . En gemenskap med Honom och med varandra.

 

Annons