Världens vackraste mening…………….

Jag ser i lokala tidningen att Björn  Ranelid har varit i stan. Hållit  föredrag om ordets makt. Sånginslag av kören CAT. Hör här på världens vackraste mening, sa han: ” varje människa existerar endast i ett exemplar”. Visst är den bra ? Den för mig också osökt in på att fundera över människovärdet.

Hur hanteras människovärdet i vår tid? Aktuellt t.ex.  genom Omar Mustafa som valdes in i S-partistyrelse men snabbt fick avgå. Skälen var bl.a den kvinnosyn som Islam står för och att han anlitat antisemitiska m.fl. föreläsare  och stöttar  en del  tvivelaktiga hemsidor.

Hur ser det ut egentligen inom islam ? Några ex bara. Kvinnans plats är  synnerligen underordnad  männen och hennes rättigheter med våra mått mätt mycket begränsade. Flickor måste  rätta sig efter faderns vilja avseende äktenskap och samliv. I värsta fall om man inte  accepterar det  riskerar man döden (hedersmord om det nu finns ett sånt ord ) Trogna  dvs  muslimer  behandlas på ett sätt medan de s.k. otrogna  kan ges vilken information som helst utan att den behöver vara sann. Lämnar du  islam för en annan tro hotar döden.  Spöstraff och  stympningar ingår i lagstiftningen. Barn i skolor  på Gazaremsan uppfostras att hata judar. Jag har plöjt igenom Koranen ett antal tillfällen ovh inte blivit  uppmuntrad.Levt mycket nära muslimer har vi gjort och hittat både sånt som är bra  och sånt som är mindre bra. Precis som med oss i allmänhet. Men värdet hos den enkla människan naggas i kanten – mycket.

Kristen tro  då hur ser det ut där ? Historien visar på många fel  och misstag. Korståg och inkvisition. Människor som använt makt  och missbrukat den på olika sätt. Gamla testamentets krigsbeskrivningar kan vara  svåra att förstå  och leva med.  Extrema sekter finns  det också i dag. Mycket som de kristna tron får be om förlåtelse för  också när  det gäller enskilda  människor – som stötts ut ur gemenskaper när man inte rättat sig efter regler.Men vår lagstiftning  vilar på kristen grund ( se gamla  västgötalagen som ex).Men det Nya testamentet beskriver om Jesu sätt att se på människan – även den svagaste visar på en annan hållning-

Jag vet att vi har stor respekt för den enskilda  människan och  och det  lika värdet hos alla. Du blir inte stympad  för en stöld eller ett rån. Du dödas inte om du väljer en annan partner än vad dina föräldrar tycker. Du riskerar inte heller döden om du från att ha varit kristen blir muslim eller buddist eller ateist. Det är inte undervisning i kyrkor  och ungdomsgrupper om att hata  andra – enskilda eller grupper. Det är mig veterligt  mycket ovanligt med kristna självmordsbombare eller terrorister.

Det finns en respekt för att varje människa  existerar endast i ett exemplar och förtjänar att bli älskad  som sådan. Det finns en gyllne regel hos evangelisten Matteus kap 7 vers 12: Allt vad ni vill att människor skall göra mot er  det skall ni också göra mot dem.